Säväyttämö on yhden naisen yritys ja se on perustettu syksyn 2012 kuluessa. Säväyttämön omistajana ja konsultoivana kouluttajana toimii Tuulikki Harju-Hytönen. 

Olen koulutukseltani valtiotieteiden maisteri (sosiologi) sekä draamaohjaaja (draamakasvatuksen aineopinnot). Opinnoissani olen syventynyt ennen kaikkea yhteisöllisyyteen ja yhteisöteatteriin.

 

Minulla on monipuolinen ja laaja-alainen työkokemus. Olen työskennellyt muun muassa rekrytointikonsulttina, työvoimaneuvojana, aikuissosiaalityöntekijänä sekä suunnittelijana/kouluttajana niin täydennyskoulutuksessa kuin nuorten ohjaavan koulutuksen parissa. Lähes kaikki työtehtäväni ovat sisältäneet erilaisia suunnittelu- ja kehittämistehtäviä sekä myynnillisiä ja markkinoinnillisia toimenpiteitä. Olen ollut pidetty työyhteisön jäsen kaikissa työpaikoissani ja kollegani ovat kuvailleet minua muun muassa sanoilla ”piristysruiske” ja ”räväkkä”.

 

Työskennellessäni kouluttajana huomasin, miten innokkaasti ja kokonaisvaltaisesti osallistujat oppivat ja osallistuivat oppimisprosessiin draamalähtöisten menetelmien kautta, yhdessä tehden. Säväyttämö pyrkii vastaamaan tähän yhdessä tekemisen tarpeeseen tarjoamalla draamalähtöisiä koulutus- ja kehittämispalveluita.

 

Kouluttajana/draamaohjaajana olen saanut erityisesti kiitosta innostavasta ja innostuneesta asenteestani sekä ammattitaidostani. Minulla on laaja-alaiset ja monipuoliset valmiudet yhteiskunnalliseen, yhteisölliseen ja draamalähtöiseen asioiden tarkastelutapaan. Pyrin myös jatkuvasti päivittämään ja ylläpitämään pedagogista osaamistani. Opiskelen parhaillaan opettajan pedagogista pätevyyttä Hämeen ammattikorkeakoulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

 

Jatkossa tarkoituksenani on löytää mielenkiintoisia, uusia väyliä ja avauksia draaman ja yhteiskunnallisuuden yhdistämiseksi.