Säväyttämö on yhden naisen yritys ja se on perustettu syksyn 2012 kuluessa. Säväyttämön omistajana ja konsultoivana kouluttajana toimii Tuulikki Harju-Hytönen. 

Olen koulutukseltani valtiotieteiden maisteri (sosiologi) draamapedagogi sekä AmO. Opinnoissani olen syventynyt ennen kaikkea yhteisöllisyyteen ja yhteisöteatteriin.

Minulla on monipuolinen ja laaja-alainen työkokemus koulutuksen parissa suunnittelijana/kouluttajana. Työkokemusta löytyy muun muassa ammatillisesta koulutuksesta, täydennyskoulutuksesta sekä ohjaavasta koulutuksesta. Lisäksi työkokemusta on esimerkiksi rekrytointikonsulttina, työvoimaneuvojana sekä aikuissosiaalityöntekijänä. Lähes kaikki työtehtäväni ovat sisältäneet erilaisia suunnittelu- ja kehittämistehtäviä sekä myynnillisiä ja markkinoinnillisia toimenpiteitä. Olen ollut pidetty työyhteisön jäsen kaikissa työpaikoissani ja kollegani ovat kuvailleet minua muun muassa sanoilla ”piristysruiske” ja ”räväkkä”.

Kouluttajana työskennellessäni olen huomannut, miten innokkaasti ja kokonaisvaltaisesti osallistujat oppivat ja osallistuvat oppimisprosessiin draamalähtöisten menetelmien kautta, yhdessä tehden. Säväyttämö pyrkii vastaamaan tähän yhdessä tekemisen tarpeeseen tarjoamalla draamalähtöisiä koulutus- ja kehittämispalveluita.

Kouluttajana/draamapedagogina olen saanut erityisesti kiitosta innostavasta ja innostuneesta asenteestani sekä ammattitaidostani. Minulla on laaja-alaiset ja monipuoliset valmiudet yhteiskunnalliseen, yhteisölliseen ja draamalähtöiseen asioiden tarkastelutapaan. Pyrin myös jatkuvasti päivittämään ja ylläpitämään pedagogista osaamistani.

Jatkossa tarkoituksenani on löytää mielenkiintoisia, uusia väyliä ja avauksia draaman ja yhteiskunnallisuuden yhdistämiseksi.