Meissä ihmisissä on monenlaisia sävyjä. On jokaisen omat, henkilökohtaiset sävyt sekä muiden mukanaan tuomat ja meihin heijastamat sävyt. Tästä sävyjen paletista muodostuu sävyjen kirjo, säväyttämö.

Säväyttämö tarjoaa ensisijaisesti draamalähtöisiä koulutus- ja kehittämispalveluita yrityksille, yhteisöille ja koulutuskeskuksille osana erilaisia koulutusohjelmia tai yksittäisinä koulutuksina. Myös yksilövalmennusta. Valmennukset toteutetaan räätälöidysti kohderyhmän tarpeisiin. Asiakkaan toiveet huomioiden draamalähtöisyys on yhdistettävissä dialogisiin teoreettisempiin koulutusosuuksiin, jolloin teoria ja toiminnallisuus käyvät vuoropuhelua keskenään.

Säväyttämö toteuttaa mielellään myös ”draaman käyttö omassa työssä ” -koulutusta, jossa osallistujat opiskelevat draaman käyttöä hyödyntääkseen sitä omassa työssään (esimerkiksi opettajat, nuoriso-/vanhustyöntekijät).

Draamalähtöisistä menetelmistä

Draamakasvatuksessa oppiminen käsitetään yhteisölliseksi prosessiksi, joten draamalähtöisiin menetelmiin liittyy olennaisesti osallistavuus. Draamalähtöisyydessä osallistujan omat kokemukset, tunteet, havainnot ja ajatukset ovat keskeisessä roolissa. Näin ollen koulutuskokonaisuudet vaativat osallistujilta jatkuvaa läsnäoloa ja keskittymistä. Myös reflektointi, sekä itsenäinen että ryhmän keskuudessa tapahtuva, on tärkeä osa oppimis-/kehittämisprosessia.

Kouluttajan rooli on toimia ennen kaikkea oppimis- /kehittämisprosessin mahdollistajana ja tukijana. Hän ei tarjoa osallistujille valmiita ratkaisuja, vaan osallistujat etsivät ja pyrkivät niitä kohti yhdessä tehden, jolloin oppimisen elämyksellisyys ja kokemuksellisuus korostuvat. Vuorovaikutuksellisuus ja ryhmädynamiikka ovat sisäänrakennettuina draamassa. Yhdessä tekemisen kautta myös osallistujien sosiaaliset taidot karttuvat.

Draamalähtöiset menetelmät auttavat huomaamaan tiedostamattomia toimintamalleja, kehittävät ongelmanratkaisutaitoja sekä mahdollistavat uusien näkökulmien ja spontaanien toimintamallien löytämisen, muun muassa.

Draamalähtöisyys kutsuu osallistujia inspiroivalle ja mielenkiintoiselle oppimismatkalle.

Tulethan mukaan!