Opi varmuutta ja rohkeutta heittäytymisen, uuden luomisen sekä toimintaan keskittymisen kautta! Valmennuksessa perehdytään rakentavaan vuorovaikutukseen ja vaikuttavan ilmaisun taitoon, sanattomaan sekä persoonalliseen ilmaisuun. Harjoitteiden ja spontaanin reagoinnin kautta opitaan toisten huomioimista, tilanteen haltuunottoa, läsnäolon taitoa sekä oman sanoman kohdentamista. Esiintymisrohkeutta ja vuorovaikutustaitoja edistetään ennen kaikkea itsetuntemuksen syventämisen ja yhteistoiminnan keinoin.

 

Valmennuksessa on mahdollista painottaa enemmän toista aihealuetta, esimerkiksi vuorovaikutuksellisuutta, tai keskittyä kokonaisvaltaisesti toisen aihealueen taitojen kehittämiseen.