Kaipaako työyhteisösi/tiimisi apua tavoitteen kirkastamisessa, ristiriitatilanteiden käsittelemisessä tai esimerkiksi vuorovaikutustaitojen parantamisessa? Myös ryhmän kiinteys ja yhteenkuuluvuuden lujittaminen tarvitsevat ajoittaista vahvistusta. Työnkuvien ja työtehtävien ollessa selkeät, työntekijöiden motivaatio ja ideointikyky lisääntyvät. Toiminta- /ja organisaatiokulttuurin ollessa avointa ja työntekijöitä osallistavaa, myös työntekijöiden luottamus työyhteisöä kohtaan kasvaa. Lisäksi voimavarat vapautuvat tehokkaasti käyttöön ja kohdistuvat uusille, joskus yllättävillekin alueille.

 

Valmennuksessa on mahdollista keskittyä edellä mainittujen lisäksi esimerkiksi seuraaviin osa-alueisiin:

 

yhteistyön edistäminen

työyhteisön/tiimien teemoittaminen ja roolitus

innovaatiot ja tuotekehittäminen

organisaation ja tiimin yleinen kehittäminen