Erilaiset organisaatio- ja strategiamuutokset tuovat mukanaan monenlaisia haasteita ja mahdollisuuksia. Muuttuvat olosuhteet, kuten työnkuvan muutokset ja työn uudet sisällöt sopeuttamistilanteineen voivat aikaansaada epävarmuutta ja kriisejä työntekijöiden keskuudessa. Vanhasta luopuminen haastaa aina halukkuuden uudistumiselle. Muutoksen oikeanlainen käsittely edellyttää dialogin ylläpitämistä ja tarvittaviin kehittämistoimenpiteisiin ryhtymistä tarpeeksi varhaisessa vaiheessa. Näin myös muutoksen mukanaan tuomat mahdollisuudet tehdään näkyviksi.

 

Valmennus voidaan kohdistaa muun muassa seuraaviin osa-alueisiin:

 

toimivien työkäytänteiden vahvistaminen

ei toimivien toimintatapojen tunnistaminen

työnkuvien selkiyttäminen

osallistumisen ja vuorovaikutuksen edistäminen

onnistuneen muutosprosessin luominen

muutokseen sitouttaminen