Miten saada vetovoimaa johtajuuteen ja omaan esimiestyöskentelyyn? Miten toteuttaa laadukasta esimiestyöskentelyä motivoivasti, osallistavasti sekä vuorovaikutteisesti omat sekä organisaation arvot huomioiden? Toimiva johtaminen edellyttää aidon läsnäolon lisäksi tilanteiden sisäistämistä sekä hallintaa. Myös tunneilmaisu ja tunteiden oikeanlainen käsittely edistävät hyvää esimiestyöskentelyä. Nykyajan esimiestyö vaatii esimiehiltä joustavuutta ja asioiden laajaa tarkastelunäkökulmaa. Oma itse on tärkeä tekijä menestyksekkäässä työskentelyssä.

 

Valmennuksessa voidaan keskittyä tarkastelemaan muun muassa seuraavanlaisia asioita:

 

rakentava vuorovaikutus

tunneosaaminen

johtamistyylit

palautteen antaminen ja vastaanottaminen

osallistavuus keskustelemisessa sekä kuuntelemisessa

esimiestyöskentelyn ilot ja onnistumiset sekä haasteet ja kompastuskivet

esimiestyöskentelyn ylläpito ja kehittäminen