Draamalähtöisten asiantuntijapalveluiden kesto voi vaihdella muutaman tunnin mittaisesta työpajasta usean päivän kestäviin koulutuskokonaisuuksiin. Valmennukset voidaan myös toteuttaa pidemmällä aikavälillä. Kokonaisnäkemys kohderyhmän koulutus- ja kehittämistarpeista sekä toteutustavasta muodostetaan ja neuvotellaan yhdessä asiakkaan kanssa. Koulutuskokonaisuudet räätälöidään yksilöidysti kohderyhmän tarpeisiin.

 

Oppiminen ja asioihin perehtyminen tapahtuvat draamalähtöisten ryhmätyöskentelymenetelmien sekä yhteistoiminnallisuuden kautta. Oivaltaminen ja oppiminen toteutuvat yhteisöllisesti ja kokemuksellisesti aktiivisissa prosesseissa, joissa osallistujat tuottavat itse tietoa ja jakavat sekä reflektoivat sitä muiden osallistujien kanssa. Draamalähtöisyys on myös yhdistettävissä dialogisiin teoreettisempiin koulutusosuuksiin, jolloin teoria ja toiminnallisuus käyvät vuoropuhelua keskenään.

 

Säväyttämön tämänhetkinen vakiopalvelutarjonta kattaa erilaisia valmennuskokonaisuuksia aina esimiesvalmennuksesta vuorovaikutusvalmennukseen sekä pienimuotoisia virkistyspalveluita, kuten improvisaatiokoulutusta.

 

Säväyttämö ottaa myös mielellään vastaan uusia koulutus- ja kehittämispalveluiden aiheita.